ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Değerli Müşterimiz, www.zoecustomjewelry.com ‘dan bilinçli ve istekli bir şekilde alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla, ürün siparişi vermeden önce; alacağınız ürünün tanımı ve özellikleri, ürünün fiyatı ve ödeme şekli, temerrüt durumu, teslimat koşulları, cayma hakkı ve garanti koşulları hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen aşağıdaki bilgilendirme metnini dikkatlice okuyun ve yazılanların anlayıp kabul ettikten sonra siparişinizi veriniz.

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {FIRMAUNVAN} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH}
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 

 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

 

 1. Sözleşme konusu ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda yer almaktadır. Ürüne ilişkin bilgiler ve taahhütler kampanyalı satışlarda kampanya üresi sonuna kadar geçerlidir. SATICI, ürünlere ilişkin fiyat dahil her türlü bilgiyi kampanyalı ürünlerde kampanya süresi sonunda, diğer ürünlerde her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir
 2. www.zoecustomjewelry.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca Websitesi üzerinden yapılan satışlarda geçerli olup mağazalarımızda yapılan satışlarda geçerli değildir.
 3. SATICI, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.
 4. www.zoecustomjewelry.com  üzerinden avantajlı fiyatlarla tüketicilere ürün satışı yapılmaktadır. SATICI, tüketici ihtiyacını aşan, ticari ve mesleki amaçlar ile yapılan toptan nitelikteki işlemleri iptal etme hakkına sahiptir.
 5. Kredi kartıyla yapılan işlemlerde temerrüde düşmeniz halinde kart sahibi banka ile yapmış olduğunuz kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaksınız. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir ve her koşulda borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemek durumunda kalırsınız

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, {FIRMAUNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
 
  1. www.zoecustomjewelry.com’dan alacağınız ürünün tarafınıza veya gösterdiğiniz adresteki kişiye  tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma bildirimini, cayma süresi içinde telefon, faks, e-posta veya internet sitesinde bildirilen kalıcı veri saklayıcısı ile bize iletebilirsiniz. Cayma hakkınızı internet sitesi üzerinden bildirmenize imkan tanınmışsa, cayma bildiriminizin alındığı teyidi 3 İş günü içinde size iletilecektir.
  2. Cayma hakkını kullanmanız halinde; ürünü, ürün faturasını ve kargo teslim tutanağını, cayma bildirimini yaptığınız tarihten itibaren on gün içinde yukarıda yazılı posta adresimize göndermek zorundasınız. Ürün’ü adresinizden geri teslim alacağımızı beyan edersek ürünü gönderme zorunluluğunuz olmayacaktır. İade edilecek ürünün,  kullanılmamış, kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş, etiket ve üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış,  tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Ürünü cayma süresi içinde işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaksınız.  
  3. Cayma hakkı kullandığınız ürün bize geldiğinde yapılacak inceleme sonunda ürünün sözleşme şartlarına uygun olarak iade edildiği tespit edilirse 10 (on) gün içinde ürün bedeli tarafınıza iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, KDV ve varsa diğer vergisel yükümlülükler iade edilemez. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz.
  4. Cayma hakkını kullandığınız ürünü size e-posta yolu ile bildirilen anlaşmalı kargo firmalarından herhangi biri aracılığı ile gönderirseniz  teslimat bedeli ödemeyeceksiniz. Ürünü başka bir kargo ile veya başka bir yolla gönderirseniz teslimat bedeli sizin tarafınızdan karşılanacak olup, karşı ödemeli olarak göndermeniz halinde teslim alma yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca; anlaşmalı kargo firması ile gönderilmeyen ürünlerden dolayı SATICI’nın bir sorumluluğu olmayacağı gibi, SATICI’nın bu yüzden uğrayacağı zararı sizden talep etme hakkı doğacaktır.  Ürünün burada açıklandığı şekilde ve ilgili belgelerle birlikte iade edilmemesi halinde SATICI’nın ürünü kabul etmeyip karşı ödemeli olarak size geri gönderme hakkı vardır.
  5.  Her türlü talep ve şikayetlerinizi yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilirsiniz. Ayrıca, şikayet ve itirazlarınızı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyeti’ne, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ürünü satın aldığınız veya ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine yapabilirsiniz. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla tek kullanımlık ürünlerin, özel istek ve talepleriniz uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iadesi kabul edilmez. Dolayısıyla bu tür ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 7- GARANTİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 

www.zoecustomjewelry.com internet sitesi aracılığıyla satılan ürünler, imalat hatalarına karşı Alıcı’ya tesliminden itibaren  2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması halinde ürün faturası ile birlikte gönderildiğinde gerekli onarım için yetkili servise iletilecektir. Faturasız olarak gönderilen ürünlerde arıza inceleme işlemleri yapılmamaktadır.

Arıza inceleme işlemleri ürünün marka arıza inceleme birimlerince yapılmakta olup, en az 21 iş sürmekte hatta arıza inceleme biriminin yoğunluğuna göre 30 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Arıza inceleme birimlerince verilen kararın bize ulaştırılması akabinde sizinle irtibata geçilecek ve ürünün arızalı olarak kabul edilmesi durumunda tarafınızdan yapılacak seçime göre arızalı ürünün aynısı veya başka bir ürün temin edilecektir. Arızalı ürünün değiştirilmesi için seçeceğiniz ürün ile arızalı ürün arasında fiyat farkı bulunması halinde ucuz ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçmeniz halinde fiyat farkı talep edilecektir.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI}